REKLAMA

Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego (NA ŻYWO)

Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego (NA ŻYWO)

Porządek Obrad 78. sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 22 stycznia 2024 r., godz. 10:30. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56 w Krakowie.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXVII Sesji SWM.

3. Interpelacje.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie wojewódzkiej osoby prawnej pn. „Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu” poprzez oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego (od 16 grudnia 2023 r. do 9 stycznia 2024 r.).

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2024 rok w działach 754, 801, 851, 853, 854, 921.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego.

8. Informacja w sprawie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miechów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie – instytucji kultury Gminy Miasta Tarnowa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia stypendialnego dla uczniów w ramach Działania FEMP.06.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego typ projektu A. Małopolski program wspierania uczniów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego i powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad LXXVIII Sesji SWM.

ZLY_3048

22-01-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)